RÖR & SANITETSMONTAGE

Vi strävar efter att leverera bäst produkt och
ha de mest nöjda kunderna

Service | Rör & Sanitetsmontage

Service

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla vår höga servicegrad, som innebär att vi snabbt är på plats och utför rätt typ av service. 


Entreprenad | Rör & Sanitetsmontage

Entreprenad

Vi utför totalentreprenader där vi sköter allt från projektering och utförande till att anlita och kontrollera underentreprenörer. 


Energiprojekt | Rör & Sanitetsmontage

Energiprojekt

Vi gör energiutredningar och utför energibesparande åtgärder i fastigheter. Till exempel byter och installerar vi fjärrvärmeanläggningar. 


Fastighetsautomation | Rör & Sanitetsmontage

Fastighetsautomation

Med hjälp av ett överordnat övervakningssystem av fastigheten kan du hålla koll på och styra driften var du än befinner dig. 


Rör & Sanitetsmontage kontrollerar vattnet i en fastighet

Vilka är vi?

Rör & Sanitetsmontage är ett Norrköpingsbaserat VS-företag som strävar efter att ha landets nöjdaste medarbetare och kunder. Vi arbetar för att ständigt utveckla oss, erbjuda nya tjänster och vi gillar att ta oss an utmaningar.
Vi arbetar långsiktigt och levererar våra tjänster med bästa möjliga kvalitet. Att vi lyckas uppnå det syns på våra långa samarbeten och att vi ständigt får förnyat förtroende av våra kunder.