Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Alla i Rör & Sanitetsmontage AB känner ansvar och verkar för företagets goda utveckling. Våra kunder är vår viktigaste tillgång. Företagets ledning och medarbetare ska uppfylla kundernas önskemål samt sträva efter att överträffa deras förväntningar. Detta gör vi genom att:

 • Alltid bemöta våra kunder utifrån deras behov och önskemål.
 • Vi strävar efter att alltid välja rätt utrustning, material och tjänster som passar kunden och garanterar mycket god kvalité, i vår verksamhet och i vårt arbete med kunder.
 • Erbjuda kvalitetsprodukter, säkra leveranser och god service.
 • Följa lagar, krav och uppdatering av riktlinjer som berör verksamheten.
 • Ständigt arbeta med utveckling som förbättrar verksamheten.
 • Kontinuerligt vidareutbilda medarbetarna så att deras kompetens ständigt följer utvecklingen.

Miljöpolicy

Rör & Sanitetsmontage AB bedriver ett långsiktigt miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet. Vi vill aktivt medverka till en hållbar samhällsutveckling för oss och våra kommande generationer.Detta gör vi genom att:

 • Följa lagstiftning och miljökrav som berör verksamheten.
 • Aktivt avfallssortera och återvinna.
 • Välja produkter med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan.
 • Effektivisera transporter båda gällande resande samt tjänste- och produktleveranser.
 • Tillsammans med våra leverantörer, underleverantörer, samarbetsparters, kunder och medarbetare arbeta mot en långsiktig och hållbar utveckling.