Våra tjänster

Service | Rör & Sanitetsmontage

Service

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla vår höga servicegrad, som innebär att vi snabbt är på plats och utför rätt typ av service. 


Entreprenad | Rör & Sanitetsmontage

Entreprenad

Vi utför totalentreprenader där vi sköter allt från projektering och utförande till att anlita och kontrollera underentreprenörer. 


Energiprojekt | Rör & Sanitetsmontage

Energiprojekt

Vi gör energiutredningar och utför energibesparande åtgärder i fastigheter. Till exempel byter och installerar vi fjärrvärmeanläggningar. 


Fastighetsautomation | Rör & Sanitetsmontage

Fastighetsautomation

Med hjälp av ett överordnat övervakningssystem av fastigheten kan du hålla koll på och styra driften var du än befinner dig.